23 Aralık 2011 Cuma

İKSV'nin önerisine cevaben...

Malumunuz, Varyete en başından beri Emek Sineması ve Serkildoryan adası gibi kamuya ait mekanların (benzer biçimde tehdit altında olan sokakların, mahallelerin, meydanların, okulların, hastanelerin ve aslında İstanbul’un tamamının) sermaye ve siyasi iktidarın kararına ve çıkarına göre işlevlendirilmesine, yapılandırılmasına karşı durdu. Bu nedenle İKSV’nin "Emek'i bize verin, 6 ayda projelendirir, kültür sanat merkezi haline getiririz" önerisine de bir kaç nedenle eleştirel bakmaktayız. Öncelikle sermayenin sosyal sorumluluk, kültür ve sanat hamiliği çerçevesinde kamu mekanlarını yeni yatırım alanlarına çevirmesine itiraz ediyoruz. İkinci olarak, kapalı kapılar arkasında, tartışılmadan, şeffaf süreçler yaşanmadan gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü ‘projeciliğe’ karşıyız. Öncelikle Kamer İnşaat’ın sunduğu projenin ivedikle iptal edilmesi gerekli! Emek’in geleceği sendika, meslek örgütleri, sinemacılar, kültür sanat üreticileri, kent aktivistleri, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla gerçekleşecek tartışmalarla son kararın da demokratik ve kamu yararına olacağını garanti altına alınarak belirlenmelidir. Sonuç olarak iki yıldır süren bu mücadelenin bize yeniden ve daha güçlü bir biçimde sordurtması gereken temel soru şudur: Yaşadığımız kent üzerindeki söz hakkı kimin? Biz, hepimizin diyoruz!

Herkesi 24 Aralık’ta 16:00’da başlayacak olan yürüyüşün ardından Emek Sineması önünde gerçekleşecek ve herkesin katılımına açık olan FORUM’da bu meseleyi de tartışmaya çağırıyoruz. Gelin, Emek Sineması’nın geleceğini beraber belirleyelim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder